https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 14,69 m2, położonego w budynku nr 10 przy ul. Adama Mickiewicza w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 795, obręb nr 6 o pow. 223 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00018134/6.

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena wywoławcza ww. lokalu z 4,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 21 500,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 200,00 zł do dnia 5 kwietnia 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty