https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zostaw podatek w swojej gminie i podaruj 1,5 procenta podatku na cele społeczne

Do 2 maja 2023 roku mamy czas na złożenie w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego. Jak zawsze, większość z tym obowiązkiem zwleka do ostatniej chwili. Samorządowcy z gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz z powiatów kamiennogórskiego i świdnickiego apelują, żeby w deklaracjach wpisywać adres zamieszkania, by pieniądze pozostały w naszych gminach. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych proszą o przekazanie 1,5 procenta podatku osobom potrzebującym takiego wsparcia oraz organizacjom niosącym pomoc oraz działającym społecznie.

W 2023 roku termin składania w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego upływa 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę, a przypadający w poniedziałek 1 maja też jest dniem wolnym od pracy.

PIT z ZUS

Do końca lutego ZUS zakończy wysyłkę PIT-ów do swoich klientów. Otrzymają go zarówno emeryci, renciści, jak i osoby, które dostawały w minionym roku zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze wypłacane przez ZUS. Deklaracje podatkowe PIT udostępnione są również na ZUS-owskim Portalu Usług Elektronicznych (PUE) w zakładce „świadczeniobiorca – formularze PIT”. Klienci mają już możliwość podglądu i wydruku swoich deklaracji podatkowych. W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

– Nie każdy świadczeniobiorca otrzyma taki sam dokument PIT z ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – ZUS rozsyła trzy rodzaje deklaracji PIT za 2022 rok: PIT-40A, PIT 11A oraz PIT-11. Roczne rozliczenie podatku robimy tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku oraz dla podatników z saldem podatku równym 0. Osobom, które mają nadpłatę przypominam, że ZUS nie rozlicza nadpłat podatku. Zwrotu nadpłaty dokonuje urząd skarbowy. Tylko jeżeli emeryt lub rencista otrzymał PIT 40A oznacza to, że jego PIT jest już całkowicie rozliczony przez ZUS i nie musi nic robić, chyba że chce skorzystać z przysługujących dla niego odliczeń. Wówczas rozlicza się samodzielnie. Zeznania podatkowe powinni złożyć w urzędzie skarbowym emeryci i renciści, którzy swoje dochody chcą rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, będą korzystać z odliczeń od podatku, posiadają inne źródło dochodu oprócz emerytury i renty oraz świadczeniobiorcy, którzy otrzymali PIT 11A.

Warto wspomnieć, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla wszystkich podatników roczne rozliczenie podatkowe, które jest automatycznie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na portalu podatki.gov.pl. Zeznania przygotowywane są na podstawie danych przekazanych przez płatników – w tym także przez ZUS. Takie zeznanie każdy może sprawdzić, zmienić dane lub po prostu zaakceptować. Jeżeli podatnik tego nie zrobi, to roczne rozliczenie podatku zostanie przyjęte w takiej formie, w jakiej zostało przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.

Zostaw podatek tam gdzie mieszkasz

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), w 2022 r. wyniesie 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego.

– Jeśli chcesz żyć wygodniej i bezpieczniej, rozlicz PIT w swojej gminie – w ten sposób przekażesz część podatku na jej rozwój. Nie musisz być zameldowany, by znaczna część twojego podatku zasiliła budżet gminny. Twój podatek ma wpływ na poprawę warunków twojego życia: budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, unowocześnianie szkolnictwa, rozwój infrastruktury oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego wystarczy na pierwszej stronie w części B zeznania podatkowego wpisać faktyczny aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania). W ten sposób można wesprzeć okolicę, w której się mieszka i dzięki temu można mieć pośredni wpływ na otaczającą nas rzeczywistość – wyjaśniają włodarze gmin.

1,5 % podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

Z kolei przedstawiciele organizacji samorządowych przypominają o przekazaniu 1,5 procenta podatku na rzecz osób potrzebujących oraz instytucji pożytku publicznego.

– Każdy z nas musi zapłacić podatek, ale jego część można przekazać organizacjom pozarządowym. Przekażcie nam te 1,5 %! Znacie nas, bo widzicie naszą codzienną pracę. Jesteśmy blisko was i waszych spraw, dzięki czemu możemy być przydatni każdemu mieszkańcowi naszego miasta i powiatu. Rozliczamy się rokrocznie z każdego otrzymanego grosza i zawsze można sprawdzić, na co zostały wydane wasze pieniądze – zapewniają przedstawiciele instytucji działających w tak zwanym trzecim sektorze.

Organizacje pożytku publicznego między innymi opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, propagują i wspierają twórczość kulturalną, dbają o interesy konsumentów, prowadzą domy dziecka, uczą tańczyć i śpiewać, organizują wyprawy do ciekawych zakątków dla tych, których nie stać na takie wojaże. A to tylko niektóre z dziedzin, jakimi się zajmują. Każdy może im pomóc, przekazując 1 procent podatku. Bez tych stowarzyszeń, związków, towarzystw i fundacji, wiele osób pozostawałoby bez żadnego wsparcia, marnowałby się talenty, młodzież i starsi mieliby mocno ograniczone możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu. Na szczęście są kluby sportowe, piłkarskie, sztuk walki, kolarskie, górski i jaskiniowy, które – oprócz treningów z różnych dyscyplin – uczą wytrwałości, szlachetnej rywalizacji, aktywnego trybu życia. Co poczęłyby rodziny nieuleczalnie chorych ludzi, gdyby nie Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej i prowadzone przez nie hospicjum stacjonarne w Wałbrzychu? Dokąd poszliby rodzice okrutnie potraktowanych przez los chorych dzieci, gdyby nie Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej? Wszystkie te organizacje, funkcjonujące głównie dzięki niezmordowanym zapaleńcom, nie liczącym godzin spędzanych na pracy, czekają też na wsparcie podatników, odprowadzających obowiązkowe kwoty do urzędu skarbowego. Wielkim wsparciem dla nich są właśnie odpisy w wysokości 1 procenta podatku, przekazywane organizacjom pożytku publicznego, według wskazań indywidualnych osób.

Spis wszystkich organizacji, wraz z numerami KRS, można znaleźć na stronach internetowych. Czy każdy ma szansę odliczyć 1,5 proc.?

– Nie mają takiej możliwości świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza 30 000 zł w skali roku. Jest to, bowiem kwota wolna od podatku, zatem emeryci i renciści z miesięcznym dochodem do 2500 zł nie odprowadzają podatku do urzędu skarbowego i nie odliczą 1,5 proc. na wsparcie OPP. Natomiast ci, którzy mają dochód przekraczający 30 000 zł w skali roku mogą 1,5 proc. przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Należy w urzędzie skarbowym złożyć PIT – OP lub też w usłudze Twój e-PIT wskazać OPP, fundacje, czy też stowarzyszenie, na które chcemy przekazać 1,5 proc. podatku – dodaje Iwona Kowalska – Matis.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty