https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

O inwestycjach i pieniądzach

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski odwiedził Kamienną Górę i Marciszów. Podczas rozmów z samorządowcami poruszone zostały sprawy związane z funduszami unijnymi oraz inwestycjami drogowymi i kolejowymi.

– W Kamiennej Górze spotkaliśmy się z marszałkiem województwa w szerszym gronie: z Wójtem Gminy Kamienna Góra Patrykiem Strausem, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Markiem Obrębalskim, prezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubertem Papajem oraz pracownikami urzędu marszałkowskiego. Rozmawialiśmy przede wszystkim o funduszach unijnych dla Dolnego Śląska i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Omawialiśmy także zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury kolejowej i drogowej w rejonie Kamiennej Góry. Otrzymałem informację, że trwa inwentaryzacja linii kolejowej Kamienna Góra – Kowary. Jej odbudowa może zacząć się na odcinku od Kamiennej Góry do Ogorzelca. To istotne, bo otwiera to możliwość wyprowadzenia transportu kruszywa z ul. Towarowej w Kamiennej Górze. Rozmawialiśmy też o zaangażowaniu Kamiennej Góry w projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oraz o budowie łącznika drogi 367 z drogą S3 w Ptaszkowie. Trwa projektowanie jego przebiegu. Otrzymaliśmy zapewnienie, że będziemy uczestniczyli w konsultacjach dotyczących wariantów jego poprowadzenia – relacjonuje Janusz Chodasewicz, Burmistrz Kamiennej Góry.

Z kolei w Marciszowie marszałek Cezary Przybylski spotkał się z wójtem Wiesławem Cepielikiem, jego zastępcą Pawłem Truszczyńskim, sekretarzem gminy Martą Kwiecień i skarbnikiem Edytą Banią.

– Na spotkaniu roboczym omówiliśmy także ogólną sytuację gminy i nasze lokalne potrzeby. Wśród priorytetowych zadań inwestycyjnych wymagających wsparcia wymieniłem przebudowę zamkniętego obecnie dla ruchu mostu kratownicowego w Marciszowie, budowę trasy rowerowej łączącej Gminę Marciszów z istniejącą trasą rowerową w gminie miejskiej i wiejskiej Kamienna Góra, rozbudowę obiektów sportowych w marciszowskim centrum, budowę świetlicy w Świdniku, budowę hali sportowej przy ZSP, budowę gminnego centrum bezpieczeństwa i innych zadań. Jesteśmy umówieni na kolejne terminy rozmów o współpracy nad konkretnymi projektami. Przypomnę, że wspólnie z marszałkiem i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w Marciszowie, gdzie docelowo powstaną nowe chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych i oświetlenie. Nie zabrakło także pytań o przyszłość trasy kolejowej z Jaworzyny Śl. do Marciszowa, przejętej ostatnio przez DSDiK – mówi wójt Wiesław Cepielik.

(RED, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty