https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uczcili pamięć zesłańców

W 83 rocznicę pierwszej masowej deportacji na Sybir, przed pomnikiem Ofiar Syberyjskiej Golgoty w Wałbrzychu odbyły się uroczystości sybirackie zorganizowane przez Koło Związku Sybiraków w Wałbrzychu.

Sekretarz wałbrzyskiego koła Wacław Kwieciński przywitał wszystkich zgromadzonych, wśród których byli między innymi: zastępca prezydenta Wałbrzycha dr Sylwia Bielawska, radna Rady Miejskiej Wałbrzycha Krystyna Olanin, ks. dziekan Krzysztof Moszumańskie, ks. prałata Stanisław Pająk, poczty sztandarowe miasta Wałbrzych, IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu oraz poczet sztandarowy wałbrzyskiego koła Związku Sybiraków, który został ozdobiony kirem. Powitani zostali przybyli Sybiracy oraz szkolne delegacje z wychowawcami z większości szkół z Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy zebrani udali się do znajdującego się obok kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na uroczystą mszę świętą. Dalsze uroczystości odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Głównej 2 w Wałbrzychu. Tu gości przywitali: dyrektor szkoły Ewa Gratzke, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Romańska oraz prezes Koła Związku Sybiraków w Wałbrzychu Joanna Baniukiewicz. Wacław Kwieciński w krótkim wystąpieniu ogłosił minutę ciszy ku czci zmarłego byłego Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia.

Przedstawiciele Zarządu Koła Związku Sybiraków odznaczyli Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków pedagogów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37: Monikę Wilk, Katarzynę Gajewską oraz Roberta Ćwieląga.

„Trzecia nad ranem dziesiątego lutego, łomoczą Sowieci do domu naszego. I chociaż wielki jest mróz za oknami, nic nam nie będzie – Jezus jest z nami…” – tym strofami nowego wiersza Wacława Kwiecińskiego rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej. Po niej wałbrzyska Sybiraczka Aniela Kozłubska – Dmytrasz o podzieliła się swoimi syberyjskim wspomnieniami, które zawarła w swojej książce „Bliżej Polski”. Wspomnienia te wywołały wiele wzruszeń nie tylko u samej autorki, ale także u gości i nawet uczniów tej szkoły. Na zakończenie uroczystości dyrektor Ewa Gratzke podziękowała wszystkim obecnym oraz zaprosiła na kawę i słodki poczęstunek.

(WK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty