https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sokołowsko ma Klub Senior+

Mieszkańcy oraz liczni goście uczestniczyli w otwarciu Klub Senior+ w Sokołowsku.

Klubu powstał przy ulicy Głównej 25C. Lokal ma powierzchnię 50 m2 i został wyposażony w kuchnię z jadalnią, salę spotkań, szatnię, łazienka i wc. Wszystkie pomieszczenia zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość tej inwestycji to blisko 300 000 zł, a dofinansowanie z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Senior + wyniosło 200 000 zł.

Uczestnikami Klubu Senior + mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Mieroszów, w szczególności Sołectwa Sokołowsko. Uczestnictwo w zajęciach klubu jest bezpłatne. Celem klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań przez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto seniorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji. W Klubie Senior + uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej.

(KK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty