https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatne bilety na basen w Głuszycy

Dzieci i młodzież ucząca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, a także osoby powyżej 65 roku życia – emeryci i renciści oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mają możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni Delfinek przy ul. Kolejowej 8w Głuszycy.

Dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej – wówczas opiekunowi także przysługuje bilet bezpłatny. Bezpłatne bilety są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Jedlinie – Zdroju. Aby je pobrać opiekunowie muszą zgłosić się do biura z ważną legitymacją szkolną dziecka, natomiast emeryci, renciści i osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z ważną legitymacją emeryta lub rencisty, albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Jedna osoba może pobrać w danym dniu jeden bilet, który uprawnia do bezpłatnego korzystania z basenu przez 1 godzinę zegarową (nie obejmuje sauny). Pobrany bilet należy wykorzystać w ciągu maksymalnie 3 dni.

Harmonogram wejść na pływalnię dostępny jest na stronie https://www.gluszyca.pl/dolnoslaski-delfinek/2587. Informacje na temat godzin otwarcia i dostępności głuszyckiej pływalni można uzyskać także telefonicznie pod numerem 690 164 739.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty