https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe pojemniki na odpady w Gminie Walim

– W związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących odbioru śmieci z nieruchomości. Dla mieszkańców gminy wprowadzone zmiany będą się wiązać z wymianą pojemników na odpady komunalne. Do tej pory pojemniki były własnością firmy odbierającej odpady. Po zmianie pojemniki będą własnością gminy – tłumaczy Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

Oznaczone logiem gminy pojemniki będą rozstawiane etapami w poszczególnych miejscowościach w lutym. Od 01.03.2023 roku z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, letniskowych oraz tzw. mieszanych, odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nowych pojemników oznaczonych logiem gminy. Istnieje możliwość, że nastąpi zmiana ilości i wielkości pojemników na poszczególnych nieruchomościach. Wielkość pojemników zostanie dostosowana do liczby osób zadeklarowanych do wysokości opłaty za odpady. Nieruchomości jednorodzinne nadal będą korzystać z worków na frakcje odpadów: papier, szkło, plastik i metal. Jak dotychczas worki dostarczy firma odbierająca odpady komunalne. – Prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na każdym pojemniku, która dotyczy terminu od kiedy mieszkańcy gminy powinni zacząć używać poszczególnych pojemników. Te informacje można już dziś znaleźć na naszej stronie walim.pl  – dodaje Adam Hausman.

(MS, fot. archiwum)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty