https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (plac Wolności 1), został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 1/2023 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 9 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty