https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Chcą w Wałbrzychu produkować wodór, ciepło i prąd z plastikowych odpadów

20 stycznia 2023 r. Gmina Wałbrzych oraz angielska giełdowa spółka Hydrogen Utopia Int. za pośrednictwem jej polskiej spółki Hydropolis, podpiszą list intencyjny dotyczący analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji polegającej na budowie zakładu przekształcającego odpady plastikowe w wodór o czystości 99,999%, energię elektryczną lub cieplną.

– Jesteśmy pionierem w skali kraju w kwestii walki z plastikiem dzięki kampanii „Stop Plastik”, którą sukcesywnie realizujemy od 2019 roku. We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy z kolei umowę na dotację zakupu 20 nowoczesnych autobusów wodorowych. Dlatego tym bardziej cieszy nas współpraca z nowym partnerem w tym zakresie. To kolejny krok na drodze do tego, aby Wałbrzych stał się miastem czystym, ekologicznym i jeszcze bardziej zielonym – mówi prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Technologia wykorzystana w zakładzie to skojarzony proces pirolizy i reformingu parowego bazujący na technologii DMG® firmy Powerhouse. Surowcem do produkcji wodoru i energii są odpady plastikowe, które nie nadają się do recyklingu. Aktualnie odpady takie muszą być utylizowane w spalarniach odpadów, a koszt utylizacji rośnie z roku na rok. Dodatkowym obciążeniem dla budżetu miasta jest koszt ich transportu i związane z nim niedogodności – spaliny, hałas i obciążenie dróg.

Technologia firmy Hydrogen Utopia Int. jest przyjazna dla środowiska, bo niskoemisyjna i na żadnym etapie nie wykorzystuje procesu spalania odpadów. Stanowi ona przykład technologii opartej o gospodarkę w obiegu zamkniętym (GOZ), która z dotychczas bezwartościowych odpadów pozwoli na produkcję nowych źródeł energii takich jak bardzo czysty wodór. Rewolucja wodorowa, która właśnie się rozpoczęła w Europie oznacza dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic całkowicie bezemisyjny transport publiczny, tak autobusowy jak i kolejowy oraz perspektywicznie transport towarowy i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. Dodatkowo instalacja wyprodukuje sporą ilość energii elektrycznej. W planach jest również powstanie stanowiska do tankowania wodorem pojazdów dla mieszkańców miasta i firm. Planowana instalacja będzie miała zdolność przetwarzania do 35 ton dziennie (czyli ok. 13 tys. ton rocznie, to jest mniej więcej tyle, ile odpadów plastikowych produkuje Wałbrzych) odpadów plastikowych i produkcji ok. 2,5-3 ton wodoru dziennie. Miasto Wałbrzych i firma Hydropolis wystąpią o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy europejskich, które szczególnie faworyzują technologie wodorowe i związane z zagospodarowaniem odpadów.

(MB)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty