https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Małżeńskie jubileusze

Do 31 maja 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w uroczystości „Jubileusze Małżeństw 2023 w Głuszycy”. Organizatorzy zapraszają wszystkie pary małżeńskie świętujące w bieżącym roku: 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65 i 70 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego i mając zameldowanie na pobyt stały w Gminie Głuszyca. Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Kabat w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 660 46 71.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty