https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzych pierwszym miastem w Polsce z Planem Działania Zielonego Miasta

Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęli dokument, którego punktem wyjścia jest przejście z gospodarki i dziedzictwa węglowego w kierunki gospodarki niskoemisyjnej.

– Plan Działania Zielonego Miasta Wałbrzych (ang. Wałbrzych Green City Action Plan, GCAP) ma na celu wspierać zrównoważony rozwój miasta ukierunkowanego na poprawę jakości środowiska, zwiększanie odporności na zmianę klimatu, poprawę warunków życia mieszkańców, a także wsparcie różnorodności i inkluzywności społecznej. Program Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta” (ang. EBRD Green Cities) wspiera miasto w zidentyfikowaniu i ustalaniu priorytetów oraz inwestowaniu środków w celu poprawy efektywności środowiskowej miasta – mówi Edward Szewczak, rzecznik prezydenta Wałbrzycha.

W ramach Planu Działania Zielonego Miasta zaproponowano rozwój 26 działań wpisujących się w wypracowane cele, w siedmiu obszarach obejmujących sektory: energia, budynki, transport, gospodarka wodno-kanalizacyjna, użytkowanie gruntów, odpady, przemysł, rozwiązania wielosektorowe. Działania te będą realizowane w perspektywie 2030 roku i obejmują zarówno inwestycje kapitałowe, jak i działania włączające. Szacuje się, że całkowity koszt kapitałowy wypracowanych działań wyniesie ponad 2 mld złotych.

Łącznie w proces tworzenia planu zaangażowano ponad 25 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, fundacji, przedstawicieli oświaty, miejskich spółek oraz krajowych i regionalnych instytucji. W warsztatach i spotkaniach w mieście wzięło udział ponad 250 osób, zaś w badaniach ankietowych zebrano ponad 630 opinii mieszkańców.

– Jestem przekonany, że zrealizujemy działania opisane w niniejszym dokumencie, to jest nasza ambicja i dążenie poparte doświadczeniami, jakich nie ma w innych miastach. Jeszcze nie tak dawno temu bywały dni, gdy nie można było swobodnie oddychać wychodząc z domu na ulicę, gdy Pełcznica i Szczawnik były martwymi rzekami, a gleba była zatruta odpadami z kopalń i koksowni. Doskonale to pamiętamy i dlatego wiemy, że nasza przyszłość to zrównoważony rozwój, zdrowi mieszkańcy, czyste środowisko naturalne. Mamy świadomość, że świat się zmienia i trzeba za nim nadążyć rozwijając przyjazny i ekologiczny transport, udoskonalając gospodarkę odpadami, ograniczać zużycie wody i ciepła, ale też ułatwiając edukację i dbając o to, by mieszkańcom po prostu żyło się lepiej. Naszym celem i ambicją jest, by Wałbrzych był miastem jeszcze bardziej zielonym, by w pełni zasłużyć na nazwę Green City – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha i dodaje: – Dzięki wdrożeniu planu Wałbrzych będzie miastem zeroemisyjnym, realizującym założenia zrównoważonego rozwoju, atrakcyjnym dla mieszkańców, zapewniającym im odpowiednie warunki rozwoju, pracy i wypoczynku, gdzie zachowane są wysokie walory przyrodnicze, wdraża się błękitno-zieloną infrastrukturę i dba o walory dziedzictwa kulturowego, tworząc idealne warunki do rozwoju przyszłych pokoleń.

(ES)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty