https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tacy sami choć różni

Osoby z niepełnosprawnościami z Gminy Głuszyca spotkały się z władzami Głuszycy oraz przedstawicielami instytucji świadczących pomoc. – Chcemy, aby spotkania osób z niepełnosprawnościami odbywały się cyklicznie i były wpisane w kalendarz wydarzeń na terenie Gminy Głuszyca – mówi Burmistrz Roman Głód.

Pod hasłem „Tacy sami – choć różni”, w czytelni internetowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Głuszycy, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie oraz technik ortopeda Mateusz Rosiak i koszykarze na wózkach z klubu Górnik Wałbrzych. Spotkanie z przedstawicielami instytucji, które na co dzień wspierają osoby niepełnosprawne, pozwoliło poznać zakres pomocy, którą świadczą pracownicy OPS-u czy PCPR-u. Mieszkańcy z niepełnosprawnościami uzyskali odpowiedzi na wiele nurtujących pytań oraz podzielili się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami. Podczas spotkania koszykarze z klubu Górnik Toyota Wałbrzych opowiadali o swoich przeżyciach i osiągnięciach, które zdobyli pomimo niepełnosprawności. Swoimi opowieściami chcieli pokazać innym osobom niepełnosprawnym, że wiele rzeczy, czy aktywności jest w zasięgu ręki. Potrzeba na to tylko czasu i chęci, wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu.

 – Ważne jest, by wyjść z domu, by mieć marzenia- stwierdziła jedna z osób niepełnosprawnych.

Obecni na spotkaniu Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański zadeklarowali chęć wspierania inicjatyw służących integracji osób niepełnosprawnych. Dobrym przykładem na przełamywanie barier jest zakup przez Gminę Głuszyca busa, którym – w ramach usługi „door-to-door” (od drzwi do drzwi) – mieszkańcy ze szczególnymi potrzebami i osoby starsze mogą korzystać m.in. z przewozu do lekarza, czy na rehabilitację.

– Jesteśmy zmotywowani do stworzenia cyklu spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych z Głuszycy i z okolicznych gmin. Nasze działania mają na celu zachęcenie osób niepełnosprawnych do wyjścia z domu i zintegrowania się ze społeczeństwem – powiedział Roman Głód, Burmistrz Głuszycy.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty