https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kolędowe pejzaże – koncert zespołu Hejszovina i Skrzynczanki

Zespół Hejszovina powstał zimą 2013 roku. Początkowo działał samodzielnie. W 2016 roku opiekę nad zespołem objęło Kudowskie Centrum Kultury i Sportu. Oprócz opieki organizacyjnej, centrum zapewniło zespołowi profesjonalne kierownictwo muzyczne w osobie Macieja Kieresa.

Zespół, oprócz wielu koncertów, uczestniczy także w różnych konkursach i przeglądach. Został wybrany najlepszym zespołem IX Prezentacji Zespołów Ludowych Ziemi Pogranicza „Róża Kłodzka”. Uczestniczył w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Złotym Stoku, a także w 26. i 27. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. W bieżącym roku zespół wziął udział  w Polsko-Czeskim Festiwalu Kultury w Kudowie-Zdroju. Został uhonorowany nagrodą publiczności. Hejszovina dokonała też nagrań utworów ludowych dla Radia Wrocław. W swoim repertuarze zespół ma również kolędy i pieśni patriotyczne, ale  skupia się głównie na repertuarze ludowym, także z miejsca w którym działa – pogranicza polsko-czeskiego, prezentując tożsamość, a jednocześnie  regionalny, etniczny charakter Dolnego Śląska. Nazwa zespołu nawiązuje do najwyższego szczytu w Górach Stołowych. Szczeliniec Wielki z przyległymi  terenami to po czesku Hejszovina.

W 2017 roku, na zaproszenie Narodowego Chóru Adżarii Batumi oraz Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Adżarskiej Republiki Autonomicznej, zespół Hejszovina wystąpił z koncertami w Gruzji, w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury.

Istniejący od 1978 roku Zespół Pieśni Ludowej „Skrzynczanki” to amatorska grupa muzyczna ze wsi Skrzynka w gminie Lądek-Zdrój, wykonująca pieśni ludowe z różnych regionów, w tym mało znane na Dolnym Śląsku pieśni ze wschodniej Polski.

Nagrody i wyróżnienia zespołu: I miejsce w Turnieju Wsi w 1978 r., I miejsce w konkursie na palmę wielkanocną (czwarty raz z rzędu), I miejsce w II Przeglądzie Zespołów Ludowych Pogranicza, II miejsce w I Polsko- Czeskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Pstrążnej w 2005 r., II miejsce w Ludowej Liście Przebojów Polskiego Radia Wrocław.

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Kolędowe pejzaże

Koncerty zespołu Hejszovina i Skrzynczanki

25 grudnia 2022 r., godz. 11.00

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kudowie-Zdroju

Słoneczna 15A, 57-350 Kudowa-Zdrój

27 grudnia 2022 r., godz. 20.00

Zamek na Skale, Trzebieszowice 151

28 grudnia 2022 r., godz. 19.00

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój

6 stycznia 2023 r., godz. 12.00

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła

Stanisława Moniuszki 8, Kudowa-Zdrój

Wystawa pofestiwalowa e-Glass Festival 2022

Do 31 grudnia 2022 r. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze można oglądać wystawę dzieł powstałych podczas projektu State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu.

Przypomnijmy: wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane w ramach cyklu wydarzeń pozwalają zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State of Glass” jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie. Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych projekt obejmuje również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd uczestników na starych rowerach z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce. W tym roku wydarzenie zrealizowane zostało w dniach 15-21 lipca w ramach e-Glass Festival. Przewodnim tematem tegorocznych działań były poszukiwania wokół stanu szkła na pograniczu polsko-czeskim z zakresu zarówno szkła artystycznego, jak i użytkowego.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Współorganizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Partnerzy: Stacja Turystyczna ORLE, Towarzystwo Izerskie, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Jaroš Glass. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski. Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, TV Dami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – podstawowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty