https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieroszów ma budżet

Gmina Mieroszów, jako jedna z pierwszych w powiecie wałbrzyskim, ma już zatwierdzony budżetem na 2023 rok.

 – Dzięki pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 grudnia 2022 r., Rada Miejska Mieroszowa jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Mieroszów na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa. – W zaplanowanym budżecie uwzględnione zostały dochody w wysokości: 46 488 074 zł. Dochody bieżące zostały zaplanowano na kwotę 30 668 017 zł, a dochody majątkowe na kwotę 15 820 057 zł. Wydatki gminy wyniosą 53 184 167,47 zł. Wydatki bieżące ogółem wyniosą 30 099 667,47 zł, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 56%, natomiast w ramach wydatków majątkowych zabezpieczona została kwota 23 084 500 zł, czyli 43% ogółu wydatków. Dziękuję radnym za zaufanie i jednomyślne głosy oddane za przyjęciem budżetu Gminy Mieroszów na 2023 rok.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty