https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa Talentów, czyli uwalniamy potencjał młodych talentów

Strefa Talentów, czyli uwalniamy potencjał młodych talentów

Strefa Talentów właśnie pod taką nazwą swoją społeczną działalność będzie prowadziła Fundacja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej powołanie zostało oficjalnie ogłoszone we wtorek, w trakcie specjalnego briefingu prasowego w siedzibie Invest-Parku. Nadrzędnym celem organizacji będzie budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu, rozwojowi i wspieraniu młodych talentów.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, mimo świątecznego okresu, nie zwalnia tempa i rozbudowuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu o kolejne strategiczne segmenty. WSSE powołała do życia fundację zorientowaną na wsparcie rozwoju utalentowanych dzieci i realizacji ich autorskich projektów. Strefa Talentów to także przestrzeń dla inspirujących warsztatów, spotkań, wystaw i targów, a przede wszystkim — współpraca z nauczycielami i wsparcie rodziców w procesie kształtowania podopiecznych fundacji.

Przełom roku to dobry czas na podsumowanie: projektów, sukcesów, czasem także deficytów. To także dobry czas na wyznaczanie nowych celów i ambitnych przedsięwzięć. Tym bardziej cieszy fakt, że inicjatywa powołania Fundacji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma charakter oddolny, a za jej pomysł, misję i cele odpowiadają w całości pracownicy „INVEST-PARK-u”. Nie inspirowani pobudkami zawodowymi, a jedynie autentycznym odruchem i szczerą potrzebą serca – powiedział podczas konferencji Prezes Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Piotr Wojtyczka.

Fundacja ma budować świadomość mocnych stron i talentów wśród dzieci, ułatwiać młodym ludziom start w lepszą przyszłość i tym samym wejść na rynek pracy.

 – Fundacja Strefa Talentów w naturalny sposób uzupełni naszą strategię i działalność z zakresu CSR. Organizacja będzie odpowiedzialna za współpracę z pobliskimi placówkami oświatowymi i udzielenie niezbędnego wsparcia każdemu podopiecznemu, który wykazuje szczególną pasję, zainteresowanie i talent, a który być może przez brak odpowiednich narzędzi lub ograniczone wsparcie otoczenia, nie rozwinąłby swoich skrzydeł – dodaje Piotr Wojtyczka.

Funkcję prezesa fundacji i zarazem „pierwsze skrzypce” w rozwoju organizacji, objęła Anna Mazurkiewicz – wicedyrektor Departamentu Obsługi Inwestora WSSE.

 – Wychodząc z założenia (za Instytutem Gallupa), że każdy człowiek posiada mocne strony związane z jego naturalnym potencjałem i posiadanymi talentami oraz rozwojem tego potencjału poprzez zdobywanie wiedzy o nim i praktykowaniu go w życiu zawodowym i osobistym, chcemy za sprawą fundacji stworzyć środowisko sprzyjające odkrywaniu, rozwojowi, zdobywaniu wiedzy jak talent wykorzystać w życiu. Zaczynamy na etapie kiedy u młodego człowieka kształtują się pierwsze pasje i zainteresowania czyli w klasach 1 – 8 szkoły podstawowej. Najpierw, we współpracy ze szkołami, chcemy dać dzieciom szeroki wachlarz możliwości i niezbędne narzędzia do poznawania swoich umiejętności,  a następnie chcemy skupić się na poszczególnych młodych talentach i ułatwić im wybór własnej ścieżki zawodowej, opartej na ich mocnych stronach – powiedziała Anna Mazurkiewicz.

Fundacja Strefa Talentów rozpocznie swoją działalność z początkiem nadchodzącego roku. Harmonogram prac w pierwszym kwartale 2023 r. zakłada szerokie konsultacje z przedstawicielami placówek oświatowych. Program pilotażowy dla klas 1-3 oraz 4-8 zostanie zorganizowany i przeprowadzony na terenie subregionu wałbrzyskiego.

– Zaproponujemy dodatkowe zajęcia stymulujące kreatywne myślenie, radzenie sobie z emocjami i samoświadomość, czyli wiedza o swoich mocnych stronach. Działania fundacji skupione będą również na pracy z rodzicami. Utalentowane dziecko to wyzwanie zarówno dla samego dziecka, jak i dla rodziców, czy opiekunów. To właśnie rodzice odkrywają kluczową rolę w odkrywaniu talentów, są ich pierwszymi obserwatorami i mentorami. Program pilotażowy realizowany będzie w subregionie wałbrzyskim. Działania zostaną poddane ewaluacji, aby można go było implementować w kolejnych latach do większej liczby szkół – podsumowała Katarzyna Doszczak-Fuławka – członek zarządu Fundacji Strefa Talentów.

(JM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty