https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spotkanie informacyjne o dotacjach z programu Czyste powietrze

Gmina Stare Bogaczowice, w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno – informacyjnego, wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaprasza mieszkańców gminy i powiatu wałbrzyskiego, na otwarte spotkanie, informujące o zasadach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2022 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym przy ul. Głównej 148 w Starych Bogaczowicach. W spotkaniu weźmie udział profesjonalny doradca energetyczny.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja multimedialna, przedstawione zostaną korzyści płynące z wzięcia udziału w programie, udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania i wątpliwości. Udostępnione zostaną materiały informacyjne i promocyjne o programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Będzie też możliwość konsultacji indywidualnych.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa także osoby, które zakończyły już swoje inwestycje, w wymienionym zakresie i były Beneficjentami innych programów pomocowych, gdyż program priorytetowy „Czyste Powietrze” umożliwia dofinansowanie też takich inwestycji, w części, w której zostały sfinansowane przez Inwestorów.

Gminny Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Starych Bogaczowicach czynny jest we wtorki w godz. 12.00 – 17.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 13.00.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty