https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Małżeńskie święto

W sali balowej  Hotelu ”Jedlinka” w Jedlinie-Zdroju, w niezwykle uroczystej oprawie, 23 pary świętowały jubileusze pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu jubilatom towarzyszyły rodziny oraz gospodarze uroczystości: burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel oraz kierownik urzędu stanu cywilnego Dorota Żmudzińska.

Uroczystość  rozpoczęła się oficjalnym przemówieniem i  życzeniami  dla dostojnych jubilatów. Następnie pary odnowiły słowa przysięgi małżeńskiej oraz wyraziły podziękowanie pod adresem współmałżonka, wypowiadając słowa: „Dziękuję Ci żono, Dziękuję Ci mężu za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę, że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Przy dźwiękach muzyki i lampce szampana wzniesiony został toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. W dalszej części obchodów małżonkowie z 50-letnim stażem, którzy obchodzili złote gody, w dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale otrzymali: Krystyna i Witold Kuczek, Janina i Zdzisław Molscy, Krystyna i Józef Kosela, Grażyna i Stanisław Świątek oraz Krystyna i Marian Sagan. Żelazne gody, czyli 65-lecie pożycia obchodzili Helena i Ryszard Świderscy oraz Elfryda i Józef Wójcik. Szmaragdowe gody (55-lecie) obchodzili: Teresa i Edward Politowicz, Teresa i Ryszard Nowiccy oraz  Danuta i Antoni Szwarc. Szafirowe gody (45-lecie) obchodzili: Janina i Marian Malecha, Halina i Tadeusz Prokop, Elżbieta i Zbigniew Ścigała, Helena i Lech Marszałek, Grażyna i Jerzy Marcinów oraz Bożena i Roman Morchel. Rubinowe gody (40-lecie) obchodzili: Bożena i Henryk Sroka, Anna i Zbigniew Wójcikiewicz oraz Elżbieta i Zbigniew Zapart. Perłowe gody (30-lecie) świętowali Anna i Mirosław Kołacz, a srebrne gody (25-lecie): Iwona Kupiec-Darmetko i Marek Darmetko, Mirella i Krzysztof Gładuniec oraz Elżbieta i Dariusz Kurdybelscy.

(DŻ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty