https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

#EnergiaOdNowa: jak będzie wyglądał nasz świat w 2050 roku?

Debata oksfordzka, z udziałem młodzieży Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju, była podsumowaniem kampanii informacyjnej przygotowująca mieszkańców subregionu wałbrzyskiego do zmieniających się priorytetów rozwojowych związanych z neutralnością klimatyczną, dekarbonizacją i transformacją energetyczną. Projekt #Energiaodnowa, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, realizowany był przez Fundację Wałbrzych 2000, we współpracy z Tygodnikiem DB 2010 i TV Wałbrzych.

Debata oksfordzka została zorganizowana 6 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu. Gospodarzy, czyli ekipę „Mechanika” tworzyli: Robert Terenda, Adrian Boniowski oraz Patryk Markiewicz, których opiekunami były nauczycielki: Natasza Grabińska i Dorota Radomska, a w skład drużyny „Ceramika” weszły: Oliwia Rozwadowska, Zuzanna Marciniak i Michał Pelc, których opiekunami były nauczycielki: Joanna Marciniak, Ilona Mróz i Karolina Chmielewska.

Hasłem przewodnim debaty było pytanie: jak będzie wyglądał nasz świat w 2050 roku? Młodzież z „Mechanika” miała za zadanie przedstawić argumenty za tym, że świat uniknie zagrażającej wszelkiemu życiu katastrofy ekologicznej, a przedstawiciele „Ceramika”, że ludzkości nie uda się jej zapobiec. Wypowiedziom młodych ludzi przysłuchiwała się z uwagą rada mędrców, w skład której weszli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska, burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, przedstawicielka DZT Service Maria Dembowska i pełnomocnik zarządu Tauron Krzysztof Gajewski. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień rada zadecydowała stosunkiem głosów 193:176 (w skali od 1 do 5 oceniany był każdy mówca, a na końcowy wynik składała się suma punktów) lepsi okazali się gospodarze spotkania.

Zmaganiom towarzyszyły rozmowy z członkami rady mędrców oraz z przysłuchującymi się debacie uczniami i nauczycielami z obu szkół, które prowadził marszałek debaty Robert Radczak – redaktor naczelny Tygodnika DB 2010.

Po ogłoszeniu wyników uczestnicy debaty oraz ich opiekunowie odebrali nagrody z rąk marszałka Grzegorza Macko, ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu i burmistrza Boguszowa-Gorc. Wyróżniony został także najaktywniejszy uczestnik dyskusji z widowni.

– Debata miała pasjonujący przebieg. Młodzi ludzie przerzucali się argumentami i – w mojej ocenie – ta debata będzie miała wpływ na pobudzenie świadomości uczniów, nie tylko tych uczestniczących w dyskusji, ale także wszystkich osób, które się jej przysłuchiwały na sali i podczas transmisji w mediach społecznościowych. Liczę na to, że skłoni wszystkich do refleksji nad stylem życia i codziennymi zachowaniami, np. nad koniecznością segregacji odpadów, czy oszczędzaniem energii i wody. To od postawy młodych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości będą kształtowali otaczającą nas rzeczywistość, będzie zależało w jakim świecie będziemy żyli. Cieszy mnie bardzo, że w ramach projektu, który finansowaliśmy z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, przy zaangażowaniu Fundacji Wałbrzych 2000 – za które dziękuję – mogliśmy dać młodzieży szansę na udział w takiej debacie, a wszystkim mieszkańcom subregionu wałbrzyskiego przybliżyć niezwykle ważne tematy związane z: neutralnością klimatyczną, dekarbonizacją i transformacją energetyczną za sprawą licznych publikacji w lokalnych środkach masowego przekazu. Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego mamy świadomość ogromnej wagi działań edukacyjnych w tym zakresie, dlatego będziemy je kontynuowali w ramach środków unijnych oraz własnych – podsumował wicemarszałek Grzegorz Macko.

Zdjęcia: Bartłomiej Nowak

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty