https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: zmiana płci w świetle prawa

Podjęty w tytule dzisiejszego artykułu temat zmiany płci wydaje się być kontrowersyjny. Czy jednak na pewno takim być powinien? W przestrzeni publicznej można spotkać się ze skrajnymi opiniami na ten temat.

Argumentacje na poparcie każdego ze skrajnych stanowisk bywają śmieszne, straszne, a przy tym najczęściej wskazują na brak wiedzy wypowiadającego się w tym temacie. Nie tak dawno kraj obiegła wypowiedź jednego z polityków, który spłycił to, bardzo wrażliwe, zagadnienie do zdania: do wpół do szóstej byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą”. Słuchając takich wypowiedzi łatwo zapomnieć o podmiocie problemu, czyli o człowieku – konkretnej osobie wymagającej pomocy. Faktem jest, że natura popełnia błędy, a współczesna medycyna jest w stanie błędy te naprawiać. Sama medycyna to jednak za mało, by błąd natury w pełni skorygować. Do całkowitego uregulowania kwestii zmiany płci konieczne jest także podjęcie działań prawnych.

Przepisy polskiego prawa nie przewidują odrębnego trybu postępowania do prowadzenia przez sądy spraw o zmianę płci. Nie oznacza to jednak, że takie postępowanie jest niemożliwe. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, z braku innych przepisów, właściwą drogą prawną do postępowania w przedmiocie ustalenia płci, jest konieczność wytoczenia tzw. powództwa o ustalenia opartego o treść art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Powództwo należy wytoczyć przeciwko rodzicom, a w przypadku ich śmierci przeciwko kuratorowi, którego ustanowi sąd.

Powództwo o ustalenie płci, wytacza się często już w trakcie podejmowania działań dotyczących tranzycji płci, to jest po rozpoczęci terapii hormonalnej, a czasem nawet po pierwszych zabiegach medycznych. Do tego rodzaju działań medycznych, jak również do wytoczenia powództwa, konieczne jest uprzednie rozpoznanie przez lekarzy psychiatrę i seksuologa zaburzenia identyfikacji płciowej tzw. transseksualizmu. Pod tym pojęciem zawiera się diagnoza stwierdzająca niezgodność pomiędzy płcią psychiczną, a anatomicznymi cechami płciowymi – płcią biologiczną. Zaburzenie to musi mieć charakter wrodzony, trwały i nieodwracalny. Lekarze jednocześnie muszą stwierdzić brak chorób psychicznych, nieprawidłowości hormonalnych czy genetycznych u danej osoby. Z uwagi na bardzo ważki charakter sprawy, sąd może uznać za konieczne powołanie biegłego sądowego. Biegły po zbadaniu pacjenta, oraz po zapoznaniu się z jego dokumentacją medyczną, wydaje w sprawie opinię.

Prawomocny wyrok ustalający zmianę płci stanowi podstawę do nadania nowego numeru PESEL oraz aktu urodzenia. Umożliwia również zmianę imienia na odpowiadające ustalonej wyrokiem płci.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty