https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

#EnergiaOdNowa

#EnergiaOdNowa – taki tytuł otrzymała kampania informacyjna przygotowująca mieszkańców subregionu wałbrzyskiego do zmieniających się priorytetów rozwojowych związanych z neutralnością klimatyczną, dekarbonizacją i transformacją energetyczną. Zadanie współfinasowane ze środków samorządu województwa zrealizowała Fundacja Wałbrzych 2000. Zwieńczeniem projektu była debata oksfordzka, która 6 grudnia 2022 r. odbyła się w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu.

– Takie projekty, które w przyjazny sposób przybliżają skomplikowaną tematykę związaną z założeniami transformacji energetycznej i gospodarczej są bardzo potrzebne – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko. – Cieszy mnie również zaangażowanie młodzieży i debata, która dała możliwość skonfrontowania tak skrajnych punków widzenia. Jako samorząd województwa finansujemy wiele działań, które mają na celu poprawę stanu otaczającego nas środowiska, ale nie zapominamy również o edukacji, stąd nasze zaangażowanie w projekt Energia OdNowa.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko

Sprawiedliwa transformacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną to jedno z ważniejszych wyzwań nie tylko dla subregionu wałbrzyskiego, ale i całego Dolnego Śląska. Wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe, wynikające między innymi z ubóstwa energetycznego, wysokiej energochłonności przemysłu czy konieczności rekultywacji terenów zdegradowanych to obszary, które z jednej strony wymagają interwencji ze środków publicznych, ale z drugiej podniesienia wiedzy i świadomości lokalnych społeczności, w zakresie wyzwań, z jakimi przyjdzie się im zmierzyć w kolejnych latach. Kampania informacyjna #EnergiaOdNowa wszystkim mieszkańcom subregionu poprzez publikację materiałów prasowych, filmów i postów w mediach społecznościowych, przybliżyła problematykę odnawialnych źródeł energii, w tym energii z wiatru, promieniowania słonecznego, hydrotermalną i  otrzymywaną z biomasy, elektromobilności i emisji z transportu, gospodarki odpadami i recyclingu oraz efektywności energetycznej budynków. Co istotne, problematyka została pokazana z różnych punktów widzenia: regionalnego i lokalnego  samorządu, przedsiębiorców i mieszkańców. Zwieńczeniem cyklu była debata oksfordzka „Jak będzie wyglądał nasz kraj w 2050 roku?”, w której udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu (Mechanika) i Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju (Ceramika).

Drużyna Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
Drużyna Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju
Rada mędrców debaty oksfordzkiej (od lewej): wicemarszałek Grzegorz Macko, burmistrz Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska, burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, przedstawicielka DZT Service Maria Dembowska i pełnomocnik zarządu Tauron Krzysztof Gajewski
Debacie oksfordzkiej przysłuchiwała się młodzież i nauczyciele obu szkół

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty