https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowoczesne Centrum Szkoleniowe Innovation Park już otwarte!

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, aplikacje symulujące procesy przemysłowe oraz narzędzia edukacyjne oparte na robotyzacji i automatyzacji – w Wałbrzychu zostało otwarte nowoczesne Centrum Szkoleniowe. Innovation Park wybudowane zostało przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” i działać będzie pod szyldem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”.

• Innovation Park to pierwsze w regionie centrum szkoleniowe wykorzystujące wirtualną rzeczywistość do praktycznego nauczania;

• placówka została wyposażona w rozwiązania wykorzystywane obecnie w przemyśle 4.0. Jest to miejsce, w którym nauka spotyka się z nowoczesną technologią;

• oferta centrum skierowana jest do szkół podstawowych, szkół technicznych i branżowych, uczelni technicznych oraz firm przemysłowych. Z Centrum nieodpłatnie mogą korzystać firmy działające w wałbrzyskiej strefie oraz podmioty zrzeszone w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU”;

• w przyszłym roku planowana jest rozbudowa Centrum o część przemysłową (modelową linię szkoleniową).

Centrum Szkoleniowe Innovation Park powstało w hali przemysłowej „INVEST PARKU”, która mieści się w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków.

– Otwieramy pierwsze i najnowocześniejsze w całym regionie centrum szkoleniowe praktycznego nauczania. Wyposażyliśmy obiekt w najnowocześniejszą technologię, m.in. w sprzęt do wirtualnej rzeczywistości, aplikacje symulujące funkcjonowanie zakładów przesyłowych oraz stanowiska spawalnicze wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość. Z placówki będą mogli nieodpłatnie korzystać nasi przedsiębiorcy oraz podopieczni szkół zrzeszonych w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” – powiedział podczas oficjalnego otwarcia Piotr Wojtyczka, prezes WSSE „INVEST PARK”.

W obiekcie znajdują się nowoczesne sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe, przestrzeń przemysłowa i wystawiennicza oraz strefa VR wyposażona w sześć stanowisk do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki goglom VR uczestnicy mogą przenieść się w realia nowoczesnych zakładów produkcyjnych i wczuć się w rolę operatorów maszyn i urządzeń przemysłowych.

– Jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wsłuchujemy się w głosy inwestorów i kładziemy nacisk na innowacje — jedyny skuteczny sposób wyrwania Polski z pułapki średniego dochodu. Jako region nie chcemy oferować niskich kosztów pracy, a wykwalifikowanych pracowników i zaawansowane produkty. Właśnie dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym nauka spotka się z nowoczesną technologią, a edukacja z przedsiębiorczością — przestrzeń, która wpisze się w standardy i rozwinie trendy przemysłu 4.0  – podkreśla prezes WSSE Piotr Wojtyczka.

Otwarcie strefy VR w Centrum Szkoleniowym to dopiero pierwszy etap rozwoju placówki. W przyszłym roku Innovation Park zostanie doposażony w szkoleniową linię przemysłową.

 – Linia będzie składała się z urządzeń czołowych producentów automatyki. Zależy nam, aby były to maszyny, które znajdują zastosowanie w zakładach działających w strefie. Dzięki użyciu uniwersalnych systemów sterowania będziemy w stanie przeszkolić na niej automatyków, monterów, operatorów czy pracowników utrzymania ruchu – tłumaczy wiceprezes WSSE Paweł Kurtasz – wymienia wiceprezes.

– Linia szkoleniowa posłuży zatem przedsiębiorcom strefowym do wdrażania nowych pracowników oraz podnoszenia kompetencji już zatrudnionych, co ważne – bez konieczności angażowania w ten proces własnych zasobów sprzętowych, co bywa bardzo kosztowne – dodaje Prezes Piotr Wojtyczka.

W wydarzeniu otwarcia centrum szkoleniowego udział wziął również Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu oraz pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

 – Muszę przyznać, że przyjechałem tutaj z niezwykle pozytywnymi emocjami. Realizacja tego centrum VR to moje osobiste marzenia sprzed kilku lat, kiedy byłem jeszcze prezydentem Świdnicy. Przekonywałem wówczas, że takie właśnie centrum jest niezbędne i będzie znacząco wyróżniało Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Jestem przekonany, że będzie to projekt godny naśladowania. Centrum to miejsce żyjące nowoczesną technologią. Gratuluję WSSE takiego miejsca i dziękuję za jego realizację. Wierzę, że kolejne wspaniałe projekty przed nami! – podsumował Wojciech Murdzek.

Centrum Szkoleniowe prowadzone jest przez Klaster Edukacyjny INVEST in EDU, powołany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST PARK”. Klaster działa od 7 lat i zrzesza obecnie ponad 120 podmiotów – głównie firmy działające w strefie oraz szkoły branżowe i techniczne. Zajmuje się m.in. promocją kształcenia na potrzeby przemysłu, wsparciem projektów badawczych oraz doradztwa zawodowego. Działalność klastra przyczyniła się również do powstania klas patronackich, nad którymi pieczę objęli inwestorzy strefowi.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty