https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują przedszkole

1 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Walimiu została podpisana umowa na budowę przedszkola samorządowego wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Nowa placówka powstanie przy ulicy Bystrzyckiej w Dziećmorowicach.

Projekt zakłada, że budynek będzie miał formę dwukondygnacyjnego prostopadłościanu krytego dachem dwuspadowym o nachyleniu 40 stopni. W budynku będą mieściły się 3 sale do zajęć z zapleczem sanitarnym, a w każdej z nich będzie mogło przebywać maksymalnie 25 dzieci. Program użytkowy obiektu uzupełniają pomieszczenia biurowe i socjalne dla pracowników, kuchnię cateringową połączoną ze stołówką oraz dwukondygnacyjny hol z poczekalnią i szatniami (pomieszczenie wielofunkcyjne). Budowany obiekt będzie posiadał czytelny układ funkcjonalny, składający się ze strefy wejściowej, ogólnodostępnej, zlokalizowanej w centrum budynku, sale dla dzieci zlokalizowane będą w południowych narożnikach budynku, podobnie jak stołówka. Pomieszczenia kuchni cateringowej, biurowe, pokój socjalny, pomieszczenia techniczne i WC dla opiekunów dzieci zlokalizowane będą w północnej części budynku. Budynek wyposażony będzie w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: w toaletach zamocowane zostaną specjalne uchwyty oraz zamontowana zostanie winda schodowa. Zastosowane zostaną również nowoczesne technologie w instalacjach sanitarnych. Centralne ogrzewanie zasilane będzie pompą ciepła, zamontowany zostanie zbiornik do magazynowania wody deszczowej, która – po odpowiednim procesie oczyszczania – używana będzie do spłukiwania toalet. Ponadto przewidziana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacja. Przy obiekcie powstanie 13 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnością. Wykonane zostaną także prace na posesji, część obecnego drzewostanu pozostanie, a część zostanie dosadzona, powstanie też ogródek jordanowski. Koszt wykonania całego projektu wynosi 8 889 210,00 zł, a termin realizacji ustalono na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcą inwestycji jest AD-BUD Adrian Pawłowski z Dziećmorowic – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(PA)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty