https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Technologia nie znosi ambicji

Zapraszamy na wystawę, której punktem wyjścia jest wywiad przeprowadzony przez Piotra Zugaja z Lucjanem Demidowskim w 2020 r., będzie on także częścią towarzyszącej wystawie publikacji.

Prace tych dwóch artystów przeglądają się w sobie, momentami zaciera się granica tego, kto jest ich autorem, liczy się obraz. Takie ujęcie relacji Demidowski/Zugaj wprowadzają harmonię w układzie uczeń-mistrz, która staje się przestrzenią wzajemnych inspiracji.

– (…) Lucjan Demidowski przenosi grę z percepcją do kolejnego wymiaru, którym jest fotografia. Nie wystarcza mu jednorazowe działanie i zaburzenie porządku miejsca, odrealnienie go za pomocą ulubionego rekwizytu iluzjonistów, czyli lustra. Zdjęcia Demidowskiego stają się bowiem trwałymi obrazami iluzji i niewidzialnego — zwierciadła pojawiające się na nich „patrzą” na przeciwległy widok niedostrzegalny ani dla niego, ani dla obiektywu aparatu. Artysta tym samym konstruuje wizualne traktaty na temat natury obrazu fotograficznego oraz relacji obrazu względem rzeczywistości. Poza lustrami posługuje się też kamieniami i zmiennymi kątami widzenia. W niektórych pracach bardzo łatwo jest prześledzić przebieg ingerencji, inne są tak skomplikowane, że widzimy ingerencję tam, gdzie jej nie ma. Z kolei Piotr Zugaj w swoich realizacjach niejako odsłania kulisy prac Demidowskiego, a także podejmuje wysiłek ich odtworzenia, bazując na swojej pamięci. Poddaje ją pod refleksję, tworząc własne obrazy, pośrednio lub bezpośrednio zaczerpnięte z realizacji starszego kolegi. Dla Zugaja przestrzeń iluzoryczna, przestrzeń zwierciadła i jego odbicia jest próbą zrozumienia metody pracy i sposobu obrazowania Demidowskiego. Czymś znacznie więcej niż tylko demaskatorstwem jego warsztatu — kolejną wariacją na temat rzeczywistości – mówi Paweł Bąkowski, kurator wystawy, której organizatorami są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Wernisaż wystawy odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki przy pl. Nankiera 8 we Wrocławiu. Oprowadzanie autorsko-kuratorskie odbędzie się 3 grudnia 2022 r. o godz. 13.00. Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy* – 5 zł, grupowy – 7 zł od osoby (grupa od 8 osób), grupowy ulgowy* – 3,50 zł od osoby (grupa od 8 osób), rodzinny – 15 zł ( 1 osoba dorosła +do 5 dzieci).

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty