https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Żywa lekcja historii, czyli spotkanie z Sybirakami

Delegacja Związku Sybiraków w Wałbrzychu wzięła udział w międzypokoleniowej lekcji żywej historii, w której uczestniczyli uczniowie VII i VIII klas Szkoły Podstawowej w Mieroszowie oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Mieroszowie.

W spotkaniu uczestniczyli także burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, dyrektor MCK Igor Hoffman, dyrektor Szkoły Podstawowej Katarzyna Tudry wraz z nauczycielami i młodzieżą szkolną oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Związek Sybiraków reprezentowali: Adam Mitelsztet – prezes oddziału w Wałbrzychu, prezes koła w Wałbrzychu Joanna Baniukiewicz, członek zarządu koła Raisa Podhorodecka oraz prowadzący spotkanie Wacław Kwieciński – sekretarz Koła ZS w Wałbrzychu. Zebrani wysłuchali i obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną „Sybiracy-Pamiętamy” oraz wysłuchali wspomnień obecnych na spotkaniu Sybiraków. Młodzież szkolna uświetniła spotkanie wierszami sybirackimi autorstwa Wacława Kwiecińskiego i została nagrodzona książkami „Antosia w bezkresie” Marcina Szczygielskiego. Starszych wyróżniono książkami Danuty Komorowskiej „Upragniona kromka chleba”.

– Na zakończenie tego niezwykle wzruszającego spotkania burmistrz miasta Andrzej Lipiński serdecznie podziękował uczestnikom tej wyjątkowej lekcji i zapewnił, że gmina poczyni starania, by w szczególny sposób okazać pamięć o mieszkańcach Mieroszowa, których już brak wśród nas, a którzy przebyli taką właśnie Golgotę, jaką widzieliśmy podczas tej lekcji – mówi Wacław Kwieciński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty