https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miła wyładniała

Dobiegają końca prace związane z przebudową budową ulicy Miłej w Mieroszowie, które objęły także budowę kolektora sanitarnego i kanalizacji deszczowej.

– Rozdzielona została kanalizacja ogólnospławna z nieruchomości pomiędzy ul. Dolną, a ul. Przelotną. Po wykonaniu tych robót przystąpiliśmy do wymiany nawierzchni ulicy. Wartość robót wynosi 2 205 390 zł, w tym 915 635 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe w wysokości 1 289 755 zł to środki finansowe z budżetu Gminy Mieroszów – wylicza Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty