https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy

Trwają przygotowania do oddania do użytku Strefy Aktywności Gospodarczej w Głuszycy. Wkrótce do dyspozycji przedsiębiorców będą około 3 hektary gruntu przygotowanego do prowadzenia inwestycji na pograniczu Głuszycy i wsi Grzmiąca, niedaleko stacji kolejowej w Głuszycy.

Działka o powierzchni około trzech hektarów została podzielona na dwanaście mniejszych, przeznaczonych na potrzeby przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób. Na obszarze strefy powstały między innymi: drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz cała niezbędna infrastruktura, czyli sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna oraz oczyszczalnia ścieków.

Całkowity koszt inwestycji wynosi około 2,4 miliona złotych. Gmina Głuszyca, dostała dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł na ten cel ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty