https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zamek Książ, czyli zadbany zabytek

Wałbrzyski zamek Książ został nagrodzony w kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem. Prestiżową nagrodę w dorocznym konkursie przyznają wspólnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Celem konkursu jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

– To sukces całego naszego zespołu, a także naszych poprzedników, którzy pracowali w zamku Książ przez ostanie 10 lat – wyjaśnia prezes Anna Żabska, która kieruje Książem od 2017 roku.

W 2022 roku zgłoszono 100 zabytków, z których jury, po ocenie formalnej, zakwalifikowało do konkursu 88 obiektów z 12 województw. Laureatami w kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem zostały: kamienica modernistyczna przy Al. Kościuszki 14 w Częstochowie oraz zamek Książ w Wałbrzychu.

-Bardzo cieszy, że nagrodę specjalną otrzymał zamek Książ, który został przed laty odważnie przejęty przez lokalny samorząd. Od trzech dekad jest systematycznie remontowany, konserwowany i wzorowo zarządzany. Stanowi pod tym względem ważny przykład w regionie, ale i w całym kraju. Nie zagospodarujemy zabytków bez udziału samorządów, a zarządzany przez miejską spółkę Książ pokazuje, że obiekt można z sukcesem poddawać systematycznej konserwacji, promować miasto przy jego udziale oraz generować przychody kompensujące koszty utrzymania, pracowników, a nawet częściowo remontów i adaptacji – wyjaśnia wieloletnia wojewódzka konserwator zabytków Barbara Nowak-Obelinda.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty