https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje mieszkanie

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej 1 wraz z częścią udziałową działki nr 621 o pow. 188 m2 w udziale 15,48% – zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.

Lokal mieszkalny o pow. 38,30 m2 położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie garderoby o pow. 18,90 m2 usytuowane po przeciwnej stronie korytarza na parterze budynku.

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta nr JG1K/00004937/4 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal do remontu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 81.700,00 zł.

Wadium w wys. 5% tj. 4.100,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 09 grudnia 2022 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku o godzinie 1100  w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka ( I piętro pokój nr 10).

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty