https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie INVEST-PARK LAB na Politechnice Opolskiej

Podczas II Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu została podpisana umowa pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” a Politechniką Opolską o kooperacji naukowo-badawczej, realizacji wspólnych celów w zakresie badań, rozwoju i promowania odnawialnych źródeł energii. – Tym samym zostało powołane do życia laboratorium optymalizacji pracy odnawialnych źródeł energii – INVEST-PARK LAB – mówi Piotr Wojtyczka, prezes WSSE „INVEST-PARK”.

– Głównym celem INVEST-PARK LAB będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wytwarzaniem energii elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej, w tym – przede wszystkim – wspomnianej inteligentnej stabilizacji pracy farm fotowoltaicznych, za pomocą przemysłowych magazynów energii oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym zakresie – wyjaśnia prezes wałbrzyskiej strefy.

Forum Rozwoju Regionalnego

Umowa pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” a Politechniką Opolską o kooperacji naukowo-badawczej została podpisana w trakcie II Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu.

– Jest to wspólna inicjatywa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – dwóch stref ekonomicznych działających na obszarze województwa opolskiego, które prężenie przyczyniają się do jego rozwoju. Spotkaliśmy się na Politechnice Opolskiej, aby dyskutować jak efektywnie wykorzystać atuty Opolszczyzny dla jej dalszego rozwoju. Jest to bez wątpienia wyjątkowe spotkanie przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej, jak i świata biznesu, nauki. Innowacje, intensyfikowanie przedsiębiorczości, cyfryzacja, elektromobilność, inwestycje w infrastrukturę, zielona energia, ochrona środowiska to bez wątpienia dziedziny, które będą dominowały w czasie naszych bezpośrednich dyskusji, ale także kierunki, które zdecydowanie warto podejmować i rozwijać. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w organizację wydarzenia: Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnice Opolskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Platformie Przemysłu Przyszłości. Szczególne podziękowania kierujemy również w kierunku Ministra Marcina Ociepy – posła ziemi opolskiej, jednego z inicjatorów tego wydarzenia – powiedział podczas otwarcia wydarzenia prezes Piotr Wojtyczka.

W trakcie wydarzenia wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki oraz Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia przekazał Grzegorz Piechowiak – Wiceminister Rozwoju i Technologii.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty