https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zero waste. Taniec, ruch i dźwięk

„Skuteczne w działaniu” – grupa nieformalna z Jedliny-Zdroju realizuje projekt: „Zero Waste. Taniec, ruch i dźwięk”.

 – Nasz projekt to taniec, ruch, ciało i muzyka, a wszystko to połączone myślą ekologiczną i takim też działaniem. Jest on skierowany głównie do seniorów z Jedliny-Zdroju, ale jesteśmy otwarci też na najmłodszych mieszkańców. Projekt odpowiada na potrzebę zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej seniorów, jak również promowania działań i postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności. Przez realizację projektu chcemy stworzyć społeczność, w ramach której ludzie będą sobie pomagali, będą dzielili się swoimi kompetencjami oraz wdrożą ideę pomagania sobie, współdzielenia się i pożyczania sobie rzeczy, a nie pieniędzy. W ramach projektu odbywają się: warsztaty taneczne, warsztaty pracy z ciałem, warsztaty bębniarskie, spotkania podzielnikowe oraz Wielkie Miejskie Sprzątanie Jedliny-Zdroju. Projekt pn. „Zero waste. Taniec ruch i dźwięk” jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 – podkreślają członkowie nieformalnej grupy „Skuteczne w działaniu”.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty