https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Warszawska do remontu

W najbliższych tygodniach Gmina Głuszyca rozpocznie kolejną inwestycję drogową, na którą pozyskała środki zewnętrzne.

– Tym razem, w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez remont drogi gminnej – ul. Warszawskiej w Głuszycy”, przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 126 metrów. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie drogi pod inwestycję, na realizacje której otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 596 151,20 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogólny koszt projektu opiewa na kwotę ponad 745 tys. złotych – wyjaśnia burmistrz Roman Głód, który 3 października 2022 r., w imieniu Gminy Głuszyca, podpisał umowę na realizację tego zadania z firmą Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty