https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Żyj zdrowo, kolorowo!

Jednodniową wycieczką do zamku Grodno w Zagórzu Śląskim w Gminie Walim, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu rozpoczęło realizację zadania publicznego ”Żyj zdrowo, kolorowo!”. – Naszym celem jest aktywizacja społeczna oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, wspieranie ich aktywności w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i rekreacji – wyjaśnia Anna Jasińska ze Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

Działania, które są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, skierowane są do młodzieży oraz osób dorosłych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będących mieszkańcami dwóch powiatów: grodzkiego, czyli miasta Wałbrzych i ziemskiego powiatu wałbrzyskiego.

– Realizację zadania publicznego „Żyj zdrowo, kolorowo!” rozpoczęliśmy 5 października 2022 r. jednodniową wyprawą do zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. W wycieczce wzięło 40 osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W programie była wycieczka przyrodnicza na zamek, zwiedzanie z przewodnikiem, nauka tańca średniowiecznego oraz integracyjny grill z pieczeniem kiełbasek. Zrealizowane zadania miały na celu m.in. poszerzenie wiedzy krajoznawczej, popularyzowanie walorów turystycznych, propagowanie ochrony przyrody, zachęcenie do korzystania z dóbr kultury oraz do aktywnego, radosnego i twórczego spędzania czasu wolnego; popularyzowanie rekreacji i kultury fizycznej, zachęcenie do realnego uczestniczenia w życiu społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integrowanie osób z niepełnosprawnościami z mieszkańcami regionu – dodaje Anna Jasińska.

W ramach zadania publicznego „Żyj zdrowo, kolorowo!” zaplanowane zostały także: jednodniowa wyprawa do domów tkaczy w Chełmsku Śląskim (październik 2022), w której weźmie udział 40 osób z niepełno sprawnościami; regionalna impreza integracyjna „Żyj zdrowo, kolorowo!” (październik 2022), podczas której 40 osób z niepełnosprawnościami w podziale na 8 drużyn weźmie udział w konkursie kulinarnym na wykonanie zdrowej sałatki oraz Forum Osób z Niepełnosprawnościami (listopad 2022).

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty