https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

20 lecie chóru Salve Regina

– Kościół można porównać do chóru. Śpiewamy wszyscy, każdy swoim głosem. Te nasze głosy układają się w całość; raz harmonijnie, raz mniej. Nie wystarczą wrodzone zdolności, ważna jest wiara i osobista relacja z Bogiem – mówił ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezjalny Sandomierski, dziękując chórzystom za zaangażowanie i występy podczas liturgii. Te słowa można również odnieść do Szczawieńskiego Chóru Parafialnego Salve Regina.

Chóru Salve Regina powstał w 2002 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza infułata Józefa Strugarka, dla którego realizacja tego celu była oczkiem w głowie. W naborze pomagała Urszula Drozdowska. Salve Regina jest chórem mieszanym czterogłosowym. Pierwsza próba odbyła się 24 września, a pierwszy koncert już na Boże Narodzenie tamtego roku.

Teraz w chórze śpiewa 26 osób w wieku 20 – 60 lat. Największą grupę stanowi 11 osób śpiewających altem, obok sopranów, tenorów i basów. W chórze śpiewają: nauczyciele, studenci, lekarze, mieszkańcy Szczawna-Zdroju, Wałbrzycha i okolic oraz Wrocławia. Na repertuar składają się utwory sakralne, kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne. Koncerty odbywają się podczas mszy świętych odbywanych w Wielkanoc, Boże Narodzenie, Boże Ciało. Chór występuje także z okazji rocznic i uroczystości państwowych, np. 3 Maja, 11 Listopada. Chętnie koncertuje również podczas innych wydarzeń. Oto kilka przykładów jego Aktywności: „Wspólne kolędowanie” na wniosek Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, „Przegląd Chórów” organizowany przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, udział w Sudeckich Dniach Muzyki w Wambierzycach, Narodowym Śpiewaniu pieśni patriotycznych w szczawieńskim Teatrze Zdrojowym, czy w mszy świętej w intencji służby zdrowia, organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy.

W tym miejscu nie sposób nie powiedzieć paru słów o Pani Dyrygent – mgr Małgorzacie Owczarczak. Dyrygowała chórem podczas wszystkich jego występów, od chwili powstania Salve Regina, aż do obchodów 20-lecia powstania chóru. Zawsze pogodna, ale stanowcza, umie pogodzić pracę zawodową z przyjętymi w 2002 roku obowiązkami, które wzięła na siebie wskutek przekonujących argumentów księdza infułata Józefa Strugarka. W minionym okresie był tylko jeden przypadek (w 2010 r.) podziału grupy. Pozostał wówczas 11-osobowy zespół, wspierany przez ludzi dobrej woli. I chciałoby się w tym miejscu przywołać pieśń: „Abyśmy byli jedno”.

Mówiąc o dokonaniach szczawieńskiego chóru, nie można zapomnieć o koncercie w Fatimie, w obecności księdza biskupa Ignacego Deca – ówczesnego ordynariusza Diecezji Świdnickiej, a także o pielgrzymce do Włoch, której głównym celem było uczestniczenie we mszy św. w bazylice św. Piotra oraz śpiew podczas eucharystii przy grobie św. Jana Pawła II.

Wybrałem niektóre muzyczne wspomnienia o Parafialnym Chórze Salve Regina w Szczawnie-Zdroju. Jako wieloletni mieszkaniec Szczawna oraz wielokrotny uczestnik uroczystości religijnych i patriotycznych w naszym mieście, a także słuchacz koncertów chóru przy innych okazjach, mogę wyrazić tylko słowa podziękowania zespołowi szczawieńskiego chóru. Należą się mu wielkie brawa, gratulacje i słowa uznania w z okazji 20-lecia istnienia. Przekonany jestem, że tak znaczący jubileusz chóru Salve Regina wymaga należytego uczczenia. Bardzo dobrym tego wyrazem byłoby wydanie płyty z koncertami chóru, upamiętniającej w ten trwały sposób jego liczne osiągnięcia. Byłaby to znacząca forma podziękowania za wieloletnią, aktywną i znaczoną sukcesami drogę chóru.

Tadeusz Wlaźlak (fot. R.Wyszyński)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty