https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przygotuj się do sezonu grzewczego

Wraz z nadejściem chłodów zaczniemy intensywnie dogrzewać mieszkania i domy. – Przed sezonem grzewczym należy wykonać serwis urządzeń grzewczych oraz instalacji kominowych – zalecają strażacy, którzy każdego roku wzywani są do akcji ratunkowych, spowodowanych przez niesprawne ogrzewanie i kominy.

Wraz z nastaniem sezonu grzewczego pojawia się także zagrożenie zatruciem czadem, czyli tlenkiem węgla. A czad może zabić w każdym momencie, ponieważ jest bezwonnym gazem o silnych właściwościach toksycznych. Dlatego, aby zapobiec tragedii, warto zainwestować w nowoczesny system ogrzewania oraz wentylacji swojego mieszkania lub domu. Pamiętajmy także o regularnym przeprowadzaniu kontroli technicznych przewodów kominowych, instalacji gazowych oraz pieców, które służą nam do ogrzewania mieszkania. Warto także kupić czujnik, który powiadamia o pojawianie się tlenku węgla w pomieszczeniu.

– W związku z tym, że rozpoczyna się sezon grzewczy, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego z apelem i przypominamy, aby nie zatykać przewodów wentylacyjnych i dbać o drożność przewodów kominowych – podkreślają funkcjonariusze straży pożarnej. – Niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniu może spowodować zatrucie się tym związkiem chemicznym, który w zależności od stężenia może doprowadzić do zatrucia organizmu, co skutkuje bólami głowy, wymiotami, a w poważniejszych przypadkach śpiączką, a nawet zgonem. Należy także w ciągu dnia kilka razy wywietrzyć mieszkanie.

Bardzo ważne jest abyśmy zawsze przed sezonem grzewczym poddali kontroli urządzenia, którymi ogrzewamy mieszkanie. Do sprawdzenia pieca gazowego oraz instalacji gazowej należy wezwać specjalistę. To samo dotyczy sprawdzenia przez kominiarza, czy w kominach spalinowych, dymowych i wentylacyjnych jest dostateczny ciąg powietrza i czy spaliny nie wracają do naszego mieszkania. Jeżeli nie mamy specjalistycznych uprawnień, nie wykonujmy samodzielnych przeróbek oraz napraw urządzeń grzewczych. Prace konserwacyjne powinien wykonać specjalista z odpowiednimi uprawnieniami. Nie używajmy także urządzeń, które nie posiadają atestu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

– od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

– od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

– od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;

– z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Prawo budowlane określa, że właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany, co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

– Pamiętajmy, aby nie pozostawiać bez opieki włączonej kuchenki gazowej, czy też piekarnika. Przypilnujmy dzieci, aby nie bawiły się pokrętłami w tych urządzeniach. Do pieców węglowych nie wrzucajmy wszystkiego, co się da. Sami nie zaśnijmy z papierosem odpalonym w ręku, który może spowodować pożar. W przypadku gorszego samopoczucia wywołanego prawdopodobnym podtruciem tlenkiem węgla niezwłocznie udajmy się do lekarza – apelują strażacy.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty