https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tworzą plany rozwoju

W Urzędzie Miejskim w Głuszycy odbyły się konsultacje społeczne poświęcone przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie. Kolejne spotkanie odbędzie się w Walimiu.

– W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Głuszyca, lokalni przedsiębiorcy, radni Rady Miejskiej w Głuszycy oraz dyrektorzy jednostek pomocniczych gminy. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i za wiele uwag, a także za ciekawą dyskusję. Kolejne spotkania konsultacyjne zostały zaplanowane na: 4 października o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz 11 października 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Parkowej 9. Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” – wyjaśniają organizatorzy konsultacji z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

(RED, fot. M.Czepil/UM Głuszyca)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty