https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Seniorzy wrócili do zajęć

Inauguracja 6 roku już za słuchaczami Uniwersytetu III Wieku w Czarnym Borze. Kolejne wykłady zostały zaplanowane na 15 października.

Tradycyjnie, kolejny rok przygody z nauką i różnorodną aktywnością, studenci – seniorzy rozpoczęli od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego oraz Gaudeamus Igitur, nie zabrakło także studenckiego ślubowania. Wykład inauguracyjny pt. „Innowacje wyzwaniem współczesnego świata – wygłosił dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej. Wielu pasjonujących wykładów, rozwijania swoich pasji oraz wytrwałości w nauce życzyli studentom: Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki oraz Dyrektor B+CK Katarzyna Bernaś.

(KB)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty