https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe wozy dla strażaków

W Wałbrzychu odbyła się uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych, które trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Głuszyca Górna.

Komend Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu kupiła dwa nowe, ciężkie wozy gaśnicze. Gmina Boguszów-Gorce wsparła zakup niezbędnego wyposażenia jednego z nich, przekazując na ten cel kwotę 30 000 zł. A dwa mercedesy, które dotąd służyły PSP w Wałbrzychu, zasiliły park maszynowy dwóch OSP.

– Nowy pojazd, który otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej, mimo że ma już swoje lata, posłuży nam jeszcze przez jakiś czas i przyczyni się do zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji pożarniczych nie tylko na terenie Gminy Głuszyca, ale i dwóch innych gmin. Przekazany wóz będzie mógł dostarczać większą ilość wody potrzebną podczas gaszenia pożarów – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Nowy wóz bojowy to Mercedes Benz Axor. Wyposażony został w: zestaw PSP-R1, agregat prądotwórczy, aparaty ODO, piły i pilarki, sprzęt burzący, armaturę gaśniczą oraz stożki ostrzegawcze. Wóz może zabrać ze sobą 5000 l wody i 500 l środka pianotwórczego.

Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie druha Ryszarda Piwińskiego statuetką „Zasłużonego dla miasta Boguszowa-Gorc”, którą wręczyli Burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Stanisław Urbaniak.

– Pan Ryszard Piwiński związał swoje życie ze strażą pożarną wstępując w 1962 r. w szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Boguszów. Od 1998 roku pełni funkcję Skarbnika Zarządu Miejskiego Związku OSP RP, a od 2002 r. prezesa OSP Boguszów. Dzięki jego staraniom, w trudnym dla boguszowskiej OSP okresie, pozyskano oraz wyremontowano samochód bojowy na podwoziu Star 266, który następnie rozpoczął służbę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jako fachowiec w branży budowlanej, przepracował wiele godzin remontując obiekty remizy. Nigdy nie odmawiał pomocy w realizacji inicjatyw na terenie naszego miasta. Za swoje zasługi dla pożarnictwa był wielokrotnie nagradzany – mówi burmistrz Sylwia Dąbrowska.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty