https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Fundusz Toyoty 2023

15 września 2022 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2b w Wałbrzychu zorganizowane zostanie spotkania organizacyjne dla podmiotów ubiegających się o grant z Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. – Podczas spotkania szczegółowo omówimy zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania – mówi Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej, która jest operatorem Funduszu Toyoty.

– W 2023 Fundusz Toyoty obejmuje swoim wsparciem gminy leżące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, 3 gminy powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów) oraz Gminę Czernica w powiecie wrocławskim. Budżet konkursu wynosi 225 000 zł, a maksymalna wysokości dotacji dla jednego projektu wynosi 25 000 zł. Dla Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowanych jest od 5 do 6 dotacji, natomiast dla powiatu oławskiego i Gminy Czernica od 4 do 5 dotacji. Przyznane dotacje będą przekazywane wnioskodawcom w 2 transzach: 80% wartość przyznanej dotacji w terminie do 3 dni od podpisania umowy wsparcia, 20% wartość przyznanej dotacji w terminie do 5 dni po akceptacji przez operatora funduszu raportu końcowego z realizacji projektu – wyjaśnia Grzegorz Kruszyński.

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5 obszarów/priorytetów:

– ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.,

– edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.,

– sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.,

– bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.,

– mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.

Wnioskodawcami mogą być organizacje non-profit z obszaru gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiatu oławskiego oraz inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej, które nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.).

Termin składania wniosków do I etapu konkursu upływa  5 grudnia 2022 r. o godzinie 23:59:59, natomiast termin składania wniosków do II etap konkursu upłynie 20 marca 2023 r. Głosowanie na najlepsze projekty będzie prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych od 27.03 do 09.04.2023 r. do godziny 23:59:59. Ogłoszenie wyników zostało zaplanowane na 12 kwietnia 2023 r. Podpisanie umów z laureatami konkursu odbędzie się miedzy 13 a 17.04.2023 r. Podmioty, które uzyskają wsparcie będą musiały zrealizować projekty między 13 kwietnia a 31 października 2023 r., a termin złożenia raportu końcowego został wyznaczony na 17 listopada 2023 r.

Fundusz Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” tworzą:

– Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, która przekazuje środki finansowe na realizację konkursu;

– Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, która jest operatorem konkursu;

– Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu – uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z wnioskodawcą z Aglomeracji Wałbrzyskiej;

– Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach – uczniowie kierunku technik informatyk pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z wnioskodawcą z powiatu oławskiego i Gmina Czernica.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach: www.fundusztoyoty.pl oraz http://fee.org.pl/ w zakładce „Fundusz Toyoty”.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty