https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultują strategię rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” prowadzi pierwszy cykl spotkań konsultacyjnych poświęconych przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru obejmującego gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gminę Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

– Zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu – określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru jak również celów strategii. Poza spotkaniami bezpośrednimi, zaplanowano możliwość konsultowania poszczególnych części LSR z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji, w tym elektronicznej. Zapraszamy do punktu konsultacyjnego w biurze LGD przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy (dostępne ankiety papierowe), jak również na stronę internetową www.partnerstwo-sowiogorskie.pl gdzie pojawią się opracowane materiały ze spotkań, do których będzie można wnosić uwagi za pośrednictwem formularza kontaktowego (e-mail), ankieta elektroniczna /formularz google/ oraz formularz składania uwag do poszczególnych części projektu LSR – podkreślają przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

15 września o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, 19 września o godz. 15.00 w Centrum Kultury w Jedlinie- Zdroju, a 20 września o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty