https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: jak zgodnie z prawem usunąć drzewa i krzewy ze swojej posesji?

Właściciele nieruchomości gruntowych, w tym zwłaszcza domów jednorodzinnych z ogrodami, zagospodarowują należący do siebie teren w bardzo różny sposób. Czasem sadzą drzewa, czasem rozmaite krzewy. Posadzenie drzewa czy krzewu jest bardzo łatwe. Wystarczy to po prostu zrobić. Ale pozbycie się niechcianej lub niepotrzebnej już flory, nie zawsze jest proste. I rzadko kiedy obejdzie się bez angażowania urzędów.

W pewnych przypadkach wystarczy planowaną wycinkę zgłosić. W innych konieczne będzie uzyskanie na tę czynność zezwolenia administracyjnego, bez którego za wycinkę będzie groziła wysoka kara pieniężna. Przepisy regulują te kwestie niezmiernie dokładnie i każda osoba planująca wycinkę powinna zacząć od lektury ustawy o ochronie przyrody – od artykułu 83.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że zamiar usunięcia drzewa lub krzewu należy zgłosić przed dokonaniem tejże czynności. O zgodę na usunięcia drzewa lub krzewu powinien do właściwego urzędu miasta lub gminy wystąpić właściciel nieruchomości. Jeżeli wnioskodawcą jest posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca), to wówczas musi załączyć oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na planowaną wycinkę.

Wcześniejszego zezwolenia na wycinkę nie wymaga się, jeżeli planowana wycinka dotyczy przykładowo krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2, drzewa lub krzewów,  które zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych, czy też drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ciekawe, we wskazanych w ustawie przypadkach, należy brać pod uwagę obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm. Zasadą jest konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew o obwodzie ponad 50 cm, z określonymi w przepisach wyjątkami. Przykładowo: dla topoli będzie to 80 cm, a dla kasztanowca zwyczajnego 65 cm. Przepisów o konieczności uzyskania zezwolenia nie stosuje się również do wycinki drzew lub krzewów owocowych, z wyjątkiem tych rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. Warto wiedzieć, że krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów i nie ma ona pnia ani korony. Z kolei za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce np. do przetworów.

Dla własnego spokoju, w celu uniknięcia problemów, warto powiadomić gminę o planowanej wycince. Urzędnik zajmujący się tego rodzaju sprawami przyjedzie w ciągu 21 dni od zgłoszenia, aby potwierdzić, czy faktycznie można dokonać wycinki bez zezwolenia. W ciągu 14 dni od wizyty urzędnika organ może sprzeciwić się wycince. Sprzeciw następuje w formie decyzji administracyjnej.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika drzewo lub krzew nie zostanie usunięte, wycinkę należy zgłosić jeszcze raz. W pewnych sytuacjach możliwe jest również naliczenie przez urząd opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, ale tylko wtedy, gdy wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zgłoszenia, o którym mowa, należy dokonać w urzędzie osobiście, pocztą lub przez ePUAP.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty