https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Z samorządowcami o rozwoju polskiej gospodarki

Przeszło 100 samorządowców z trzech województw, wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, debatowało o najważniejszych wyzwaniach stojących przed biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego. W trakcie największego jak dotąd śniadania samorządowo-gospodarczego rozmawiano przede wszystkim o elementach wspólnych: trosce o rozwój polskiej gospodarki i systematycznej poprawie jakości życia południowo-zachodniej części kraju.

Tym razem śniadanie samorządowe-gospodarcze odbyło się przy udziale członków rządu oraz przedstawicieli wielu strategicznych instytucji, jak Tauron, czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W zamku Topacz obecni byli m.in.: Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Janusz Cieszyński – sekretarz stanu – Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Kresa – wicewojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak – poseł na Sejm RP oraz ponad 100 przedstawicieli samorządów Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Wielkopolski.

– Życzyłbym sobie, aby WSSE kojarzyła się nie tylko z wysokorozwiniętym biznesem, lecz także jako miejsce, w którym wszyscy możemy się spotkać i porozmawiać, wymienić doświadczeniami, refleksjami i uwagami na temat wzajemnej naszej aktywności i działalności. Życzyłbym sobie, a także Państwu, aby – pomimo trudnych czasów w jakich przyszło nam żyć oraz pracować, mam tu na myśli przede wszystkim kryzys pandemiczny oraz wojnę na Ukrainie – aby rozmowa ponownie wróciła do łask, abyśmy potrafili znaleźć wspólny język i skupiali się na tych płaszczyznach, które nas jednoczą, a nie dzielą – mówił Prezes WSSE Piotr Wojtyczka.

Podczas spotkania podkreślano, że WSSE chce odgrywać istotną rolę w życiu społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Wielkopolski – rolę koordynatora dialogu między samorządami, instytucjami publicznymi i biznesem, jednak to przedstawiciele samorządów, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci odgrywają kluczową rolę przy ostatecznej decyzji inwestorów dotyczącej tego, czy ulokują oni swój kapitał w danej gminie, czy nie.

– Bardzo mnie to cieszy, że Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” przy okazji 25-lecia nadal myśli o dynamizacji polskiej gospodarki i tak pozytywnie wpływa na rozwój województw dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. To dzisiejsze spotkanie, liczba obecnych gości pokazuje, że WSSE stawia na kooperację, dialog i wspólną efektywną realizację projektów. Dyskusja, w której bierze tak duża liczba przedstawicieli samorządów jest tego idealnym potwierdzeniem – mówił Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Istotę spotkania i wspólnych rozmów doceniali również przedstawiciele samorządów.

 – Każde spotkanie, które daje przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, jest dla samorządowców bardzo cenne. Inicjatywa śniadania samorządowo-gospodarczego zaproponowana przez prezesa Piotra Wojtyczkę to nowatorskie podejście do budowania relacji pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefa Ekonomiczną a samorządami, które są w zasięgu jej oddziaływania. Inicjatywa okazała się bardzo trafiona. Świadczy o tym liczba uczestników, wartość merytoryczna paneli dyskusyjnych oraz niezliczona ilość rozmów kuluarowych. Oby więcej takich spotkań! – powiedział Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty