https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Oczyszczą Bystrzycę

Gmina Głuszyca zawarła wstępne porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na oczyszczenie koryta rzeki. Porządkowanie rzeki Bystrzyca zaplanowane jest na odcinku od mostu na ulicy Górnośląskiej (od ulicy Sienkiewicza 67) w kierunku Nowej Rudy (do zjazdu na ulicy Kolejowej).

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty