https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wydali wiersze Stanisława Michalika

Ukazała się kolejna publikacja związana z Głuszycą – album „Tu jest mój dom – wiersze wybrane z bloga Stanisława Michalika wzbogacone fotografiami”.

Publikacja zawiera wiersze śp. Stanisława Michalika, które do 2018 r. ukazywały się na autorskim blogu „Tu jest mój dom”, a także zdjęcia lokalnych pasjonatów fotografii: Michała Adamczyka, Roberta Janusza i Wojciecha Jelewskiego. Fotografie przedstawiają Głuszycę w wielu odsłonach i barwach – jej piękne, górskie położenie, dziedzictwo historyczne i kulturalne.

-Zainteresowanych regionalnymi publikacjami zapraszamy do wypożyczalni głównej w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy. Jesienią planujemy organizację spotkania promującego album z wierszami w ramach cyklicznych spotkań z poezją w CK-MBP- informuje Sabina Jelewska, dyrektor CK-MBP i redaktor techniczny wydanego z albumu.

Album „Tu jest mój dom – wiersze wybrane z bloga Stanisława Michalika wzbogacone fotografiami” ukazał się dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, w ramach zadania grantowego „Góry Sowie – piękno do odkrycia” realizowanego z projektu pn. „Atrakcyjne Góry Sowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty