https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansowanie dla rodzinnych ogrodów działkowych

Stowarzyszenia, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe w Gminie Boguszów – Gorce, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguszów -Gorce na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Wniosek należy złożyć do 12 sierpnia 2022 roku w biurze obsługi klienta (pok. nr 5) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach. Formularz można pobrać ze strony internetowej https://boguszow-gorce.pl/.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA