https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plastikowa apokalipsa

Zakończyły się zdjęcia do „Plastikowej Apokalipsy”- filmu, który powstaje w ramach „Sowiogórskich warsztatów filmowych”- zadania grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w partnerstwie z Centrum Kultury-Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy, Podziemnym Miastem Osówka i Chórem Seniorów Renoma.

W warsztatach, które prowadzone były od maja do lipca 2022 r. brali udział mieszkańcy Głuszycy i Jedliny-Zdroju, którzy zostali wyłonieni w castingu filmowym. Zwieńczeniem warsztatów, prowadzonych przez zawodowego aktora, reżysera i scenarzystę Roberta Delegiewicza, była praca na planie filmowym. W czasie kilku dni zdjęć filmowych nagrany został materiał filmowy do półgodzinnej produkcji, poruszającej tematykę ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Zdjęcia kręcone były na terenie dwóch gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania: Głuszycy i Jedliny-Zdroju, m.in. w Podziemnym Mieście Osówka, w głuszyckich Kamykach oraz w Pałacu Jedlinka. W nagraniu filmu brał udział także Chór Seniorów Renoma, który wykonał utwór muzyczny. Już niebawem „Plastikową Apokalipsę”- film reżyserii Roberta Delegiewicza będzie można zobaczyć online.

Zadanie grantowe „Sowiogórskie warsztaty filmowe”, realizowane w ramach projektu grantowego „Nasze Góry Sowie”, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty