https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kolejowa jak nowa

Zakończyła się przebudowa ul. Kolejowej w Czarnym Borze. W ramach inwestycji została przebudowana droga o długości 889,10 m. Zakres prac polegał na: położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy z kostki kamiennej na wewnętrznych stronach łuków, utwardzeniu poboczy z kamienia oraz wykonaniu zjazdów i odwodnienia drogi. Przebudowa drogi odbyła się dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 803 597,90 złotych brutto. Cała wartość zadania wyniosła: 1 340 712,98 złotych brutto.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty