https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany w Sokołowsku

Gmina Mieroszów realizuje kilka inwestycji w Sokołowsku. Powstaje nowe boisko oraz przebudowywane są ulice.

– Od kilku dni prowadzone są roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku. Żeby można było wjechać dużymi samochodami na teren boiska, wykonawca – w porozumieniu z dzierżawcą gruntu – zebrał warstwę humusu i przygotował plac manewrowy. Biorąc pod uwagę, że z drugiej strony mamy aleję Lipową, jest to najlepszy dojazd do terenu szkoły. Po wykonaniu robót teren zostanie uporządkowany i przywrócony do użytkowania. Poza tym trwa budowa przejścia dla pieszych wraz budową chodników przy ul. Głównej w Sokołowsku. To zadanie zostało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto dobiegła końca przebudowa ulicy Szkolnej w Sokołowsku. Ulica zyskała nie tylko nowe instalacje podziemne i nawierzchnię, ale także nowe miejsca parkingowe – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA