https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Świerzno partnerem Walimia

Gmina Walim podpisała umowę partnerską o współpracy z Gminą Świerzno z województwa zachodniopomorskiego. Współpraca odbywać się będzie na podstawie wzajemnie uzgodnionych planów, które mają prowadzić do nawiązania kontaktów w następujących dziedzinach: historii, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, walorów krajobrazowych i przyrodniczych partnerów, a przede wszystkich w obszarze społecznym, przez poznanie mieszkańców gmin, a w szczególności, tych najmłodszych: dzieci i młodzieży.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA