https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy placu Wolności 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 07/2022 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 18 sierpnia 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty