https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie druga wieża na Dzikowcu

Powiat Wałbrzyski z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład dostał 6,3 mln zł na budowę wieży widokowej na Górze Dzikowiec. – Po co druga wieża w tym samym miejscu? Czy w powiecie wałbrzyskim nie ma ważniejszych potrzeb? – pytają zaskoczeni mieszkańcy. – W mojej ocenie jest to trafiony pomysł – mówi Leonard Górski, radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Boguszowa – Gorc.

Redakcja Tygodnika DB 2010 wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu o szczegóły tej inwestycji.

– Powiat Wałbrzyski pozyskał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 300 000,00 zł. Na zadanie przeznaczono łącznie z przedmiotowym dofinansowaniem kwotę 7 090 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa stalowej wieży o wysokości 29-30 m nad poziom terenu z wejściem bez schodowym, czyli platformy okalające wieżę oraz tarasem widokowym. Wstępna lokalizacja jest na właściwym Dzikowcu, czyli około 500 m od istniejącej drewnianej wieży przy wyciągu narciarskim. Wieża ma również zostać wyposażona w system monitoringu, będącego wsparciem przeciwpożarowym dla obszarów leśnych. Na chwilę obecną prowadzone są prace związane z założeniami do programu funkcjonalno-użytkowego, celem realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj – wyjaśnił Tygodnikowi DB 2010 Andrzej Sokołowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

6 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się spotkanie poświęcone budowie nowej wieży na Dzikowcu.

– Przewodniczyłem spotkaniu konsultacyjnemu w sprawie budowy wieży widokowej w masywie góry Dzikowiec w gminie Czarny-Bór. W spotkaniu uczestniczyli Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych Leszek Kościński, Zastępca Nadleśniczego Marek Nogawka oraz radny powiatu Wałbrzyskiego Piotr Pol. Wieża będzie nie tylko ważnym dla powiatu wałbrzyskiego obiektem turystycznym, ale także będzie służyła Lasom Państwowym do monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych. Widok z kamer będzie dostępny on-line. Zostaną także zamontowane na niej nadajniki telekomunikacyjne. Ustaliliśmy, że konstrukcja bezschodowej wieży będzie  stalowo-drewniana, a jej wysokości całkowita wynosić powinna od 29 m do maksymalnie 33 metrów. Na budowę wieży zostanie ogłoszone postępowanie w formule zaprojektuj – uzgodnij – wybuduj. Planowany termin  zakończenia inwestycji to 2024 rok – napisał w mediach społecznościowych starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

Inwestycja budzi wiele kontrowersji. W mediach społecznościowych i na forach internetowych przeważają głosy mieszkańców powiatu, którzy są przeciwni tej budowie. W swoich wpisach argumentują, że w powiecie są ważniejsze potrzeby, że w tym rejonie jest już wieża, a budowa nowej będzie miała negatywny wpływ na okoliczną przyrodę.

– Teraz jest taki trend, wręcz moda na stawianie takich wież, ale budowa drugiej wieży w masywie Dzikowca to już jest przesada – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Krzysztof Żarkowski, ekolog i przyrodnik, a także fotograf specjalizujący się w zdjęciach przyrody. – Z przyrodniczego punktu widzenia to nie ma sensu. Nasilanie ruchu turystycznego będzie miało dramatyczny wpływ na cały ekosystem. Tłumy turystów, rowerzystów, biegaczy, a wraz z nimi hałas i śmieci będą miały zgubny wpływ na przyrodę i dlatego jestem przeciwnikiem tej inwestycji z punktu widzenia ochrony przyrody. Na szczęście wieża nie powstanie na Lesistej. Uważam, że powinny być enklawy wolne od wież, tym bardziej, że kolejne tego typu obiekty powstają w na Wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju, a wkrótce w parku Sobieskiego w Wałbrzychu.

Innego zdanie jest Leonard Górski – radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Boguszowa – Gorc.

– Od lat była mowa o budowie jakiejś atrakcji w tym rejonie. Nie było wystarczająco pieniędzy, więc Gmina Boguszów – Gorce wybudowała małą wieżę przy kolei linowej na Dzikowcu. Ale nasz powiat, wraz z partnerem – Lasami Państwowymi – wystąpił do Polskiego Ładu o dofinansowanie i dostał pieniądze na budowę nowej wieży. Powiat będzie musiał wyłożyć 790 tys. zł i Rada Powiatu Wałbrzyskiego już zabezpieczyła 90 tys. zł na dokumentację, program funkcjonalno – użytkowy, wyłonienie wykonawcy i pozwoleń. W mojej ocenie jest to trafiony pomysł. Na istniejącą wieżę nie mogą wejść osoby niepełnosprawne, które będą mogły wjechać wózkiem na nowy obiekt. Z wieży będzie prowadzony monitoring obszarów leśnych i jest to atut dla Lasów Państwowych, które będą mogły szybciej lokalizować miejsca pożarów. Będzie też możliwość podglądu on-line za pośrednictwem kamer, dzięki czemu będzie można sprawdzić zimą warunki śniegowe. Będzie także możliwość rozbudowy obiektu do coraz popularniejszej formuły spaceru w chmurach – powiedział Tygodnikowi DB 2010 radny Leonard Górski.

Robert Radczak

Wieża zbudowana przy kolei linowej na stoku Dzikowca w Boguszowie – Gorcach.

REKLAMA

REKLAMA